HeRMon kuulumiset uuden projektitutkijan silmin

Syksy on jo hyvässä vauhdissa ja niin myös työt HeRMo –hankkeessa. Olen HeRMon tiimin uusin jäsen ja aloitin syyskuun alussa työt projektitutkijana. Töitä on nyt takana reilu kuukausi ja ajattelinkin jakaa hieman omia kokemuksiani siitä, millaista työskentely on ollut HeRMossa projektitutkijana ja mitä olen päässyt tähän mennessä tekemään. Kerron myös hieman siitä, mitä tulemme tänä syksynä hankkeessa tekemään.

sara
Sara Keronen, Kuvaaja: Jukka Jaatinen

Ensimmäisillä työviikoilla aikani kului pääosin tutustuessa hankkeessa mukana oleviin yrityksiin ja perehtymällä syvemmin hankkeen aiheisiin. Hanke oli jo hyvässä vaiheessa käynnissä, kun tulin mukaan, joten alussa oma haasteensa oli toki sisäistää se, mitä on tähän mennessä tehty ja missä vaiheessa tutkimustyö kaiken kaikkiaan hankkeessa on menossa. Nopeasti töiden aloituksen jälkeen pääsin myös vierailemaan kolmessa hankkeessa mukana olevassa organisaatiossa. Vierailut organisaatioissa olivat erittäin mielenkiintoisia ja ne auttoivat konkretisoimaan ja havainnollistamaan sitä, millaisia yritykset ovat ja millaista heidän toimintansa on. Syys-lokakuun vaihteessa kävimme myös pienemmällä porukalla tutustumassa ja keräämässä aineistoa viidennestä hankkeessa mukana olevasta kohdeorganisaatiosta. Oli todella opettavaista päästä itse keräämään aineistoa eli tekemään haastatteluja sekä havainnointeja. Tällöin aineistojen analysointi on tietyllä tapaa ehkä helpompaa, koska aineisto on jo aineistonkeruuvaiheen seurauksena tullut itselle tutuksi. Tämän kohdeorganisaation kohdalla pääsenkin näkemään koko tutkimusprosessin kulun aineistonkeruusta analysointiin ja tulosten raportointiin. Tämä aineistonkeruukerta oli myös hankkeen viimeinen ja siten koko aineisto on nyt kaiken kaikkiaan kasassa.

tree-99852__480
Kuva: pixabay

Aineistoihin ja hankkeen kohdeorganisaatioihin tutustumisen jälkeen olen päässyt heti tekemään aineistojen analyysiä. Aineistojen analysointi ja saatujen tuloksien auki kirjoittaminen ovatkin projektissamme tällä hetkellä keskeisimpiä työtehtäviä. On ollut myös mukava päästä heti konkreettisesti tekemään tutkimustyötä yhdessä hankkeen muiden tutkijoiden kanssa. Tällä tavalla olen oppinut projektitutkijana työskentelystä jo lyhyessä ajassa paljon. Työskentely on ollut itsenäistä ja itseohjautuvaa, mikä on ollut minulle sopiva tapa työskennellä. Jos tiedossa ei ole sovittuja palavereja tai muita menoja, voin itse päättää, milloin teen esimerkiksi analyysiä ja milloin työstän muita tekstejä. Työtehtävät vaativat toki myös huolellisuutta ja hyvää keskittymiskykyä, sillä työ on jatkuvaa ajatustyötä. Projektissa työskennellessä minulla on kuitenkin itsenäisen työskentelyn ohella hankkeen muiden tutkijoiden tuki ja apu saatavilla. Koenkin oman osaamisen kehittämisen kannalta rikkautena sen, että saan työskennellä projektissa eri tutkijoiden kanssa, joilla on jo paljon kokemusta tutkimustyöstä.

Käytännön tutkimustyön lisäksi olen päässyt osallistumaan yliopiston toimintaan, kuten erilaisiin laitoksen palavereihin. Onkin ollut mielenkiintoista nähdä yliopiston sisäistä toimintaa näin työntekijänä eri näkökulmasta kuin aiemmin opiskelijana ollessani. Hyppy opiskelijasta työntekijäksi ja projektitutkijaksi yliopistolle onkin ollut mielenkiintoinen ja vauhdikas. Kaiken kaikkiaan työt projektitutkijana ovat lähteneet käyntiin mukavasti ja olen päässyt hyvin mukaan tutkijaporukkaan. Eettinen henkilöstöjohtaminen aiheena on myös vienyt minut jo täysin mukanaan ja herättänyt toki myös paljon lisäkysymyksiä. Odotankin innolla, mitä kaikkea uutta tulen aiheesta oppimaan hankkeen puitteissa.

laptop-1280536__480
Kuva: pixabay

Tällä hetkellä HeRMon jäseniä työllistää viimeisten haastattelujen litterointi, aineistojen syvällinen ja systemaattinen analysointi sekä sitä myöden saatujen tuloksien kirjoittaminen auki tutkimusartikkeleiksi. Tutkimusartikkelien kirjoittamisen lisäksi syksyn ohjelmaan kuuluu myös osallistuminen Työelämän tutkimuspäiville marraskuun alussa, missä esittelemme hankkeen tuloksia. Tänä syksynä keskitymme hankkeessa erityisesti eettisen henkilöstöjohtamisen teemaan sekä luovaan toimintaan organisaatioissa. Olemme saaneet lisää ymmärrystä siitä, mitä luovuus on, millaisia henkilöstöjohtamisen rakenteita ja käytänteitä organisaatiossa on sekä miten eettinen henkilöstöjohtaminen tai sen puute ilmenevät organisaatioissa.

Sara Keronen, projektitutkija, Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos / HeRMo-hanke

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s