SIEDÄTYSTÄ JOHTAMISALLERGIAAN

kirja eettisestä henkilöstöjohtamisesta itseohjautuvan oppimisen tukijana luovan asiantuntijatyön konteksteissa

HeRMo-hankkeen vastuuhenkilöt ovat sopineet kustannusyhtiö EDITA Publishing Oy:n kanssa, että hankkeesta tehdään kansantajuinen yhteiskunnallinen tietokirja. Tutkimuspohjaiselle, mutta samalla yleistajuiselle teokselle on selkeä tarve tässä ajassa. Teoksesta hyötyvät niin johtamisen kentällä toimivat, tutkijat, opiskelijat kuin muutkin aineesta kiinnostuneet. Mistä SIEDÄTYSTÄ JOHTAMISALLERGIAAN (Collin, K. & Lemmetty, S. 2019. toim.) sitten kertoo?

hermo

Teokseen tulee kolme osaa, joista ensimmäisessä tarkastellaan laajemmin eettisen johtajuuden, luovuuden ja itseohjautuvuuden käsitteiden taustoja. Suomalaiset, eri alojen huippu asiantuntijat, professorit ja tutkijat kirjoittavat oman kiinnostuksensa, viimeisimmän tutkimuksen ja asiantuntijuutensa pohjalta eettisyyden, johtajuuden, luovuuden ja osaamisen teemoista. Asiantuntijapuheenvuorojen tarkoituksena on tuoda esille sitä, mitä em. käsitteet tarkoittavat, miksi ne ovat tässä ajassa tärkeitä ja millainen historia niillä on. Luvassa on tieteelliseen tutkimukseen pohjaavaa tietoa, pohdintoja, ajatuksia sekä käytännön vinkkejä näiden asioiden parissa toimiville.

Kirjan toisessa osassa esitellään HeRMo-hankkeen ja siihen liittyvien osatutkimusten tuloksia. Siinä tarkastellaan muun muassa luovan toiminnan ja sosiaalisesti vastuullisten henkilöstönkehittämisen käytänteiden yhteyttä, pohditaan mitä itseohjautuva oppiminen HeRMo-hankkeen yhteistyöorganisaatioissa on, miten esimiesten ja työntekijöiden näkemykset luovuudesta poikkeavat vai poikkeavatko ja millaisia eettisiä konfliktipisteitä henkilöstöjohtamiseen liittyy suomalaisissa kasvuyrityksissä. Toisen osan tarkoituksena on myös tuoda käytännön vinkkejä, näkemyksiä ja ehdotuksia sekä konkreettisia esimerkkejä kasvuyritysten arjesta.

Kirjan kolmannessa osassa HeRMo-hankkeeseen osallistuneiden yritysten henkilöt kertovat konkreettisesti organisaatioissa jo tehdyistä tai tulevaisuudessa tehtävistä kehittämistoimista sekö siitä, miten ja miksi ko. toimiin ryhdyttiin, miten toimet on otettu vastaan ja millaisia vaikutuksia niillä on ollut.

SIEDÄTYSTÄ JOHTAMISALLERGIAAN kirja on sinulle, joka olet kiinnostunut tutkimuspohjaisen tiedon hyödyntämisestä organisaatiosi toiminnassa ja käytänteissä, sinulle, joka olet kiinnostunut eettisestä johtajuudesta, luovuudesta ja itseohjautuvuudesta käsitteinä ja teorioina, sinulle, joka haluat lisätä ymmärrystäsi hyviksi havaituista työkaluista ja käytänteistä.

kaikkilogot

Siedätystä johtamisallergiaan –teos ilmestyy syksyllä 2019, seuraa projektin etenemistä!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s